Gói Tiếng Anh

1. NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI LÀ GÌ?

- Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện nhất định. Hợp đồng nhượng quyền thương mại là hợp đồng hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng một sản phẩm hoặc một quy trình hoạt động là một đối tượng sở hữu công nghiệp và đang được bảo hộ. Nhượng quyền thương mại liên quan đến chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu hàng hóa hoặc các đối tượng sở hữu trí tuệ khác.

Kết quả hình ảnh cho franchise

– Đối với bên Nhận quyền:

Bạn có thể tiến hành công việc kinh doanh của mình trên sản sản phẩm có thương hiệu từ trước, mà không cần phải bỏ một khoảng thời gian không ngắn để xây dựng thương hiệu riêng của mình rồi mới có thể kinh doanh và tìm kiếm lợi ích tốt nhất được. Khi nhận quyền bạn có thể đạt được các lợi ích sau:

  • Không phải xây dựng thương hiệu:
  • Thừa hưởng lợi ích, kinh nghiệm và bí quyết tổ chức kinh doanh của bên Nhượng quyền
  • Giảm thiểu rủi ro của giai đoạn khởi nghiệp:
  • Thụ hưởng hiệu ứng chuỗi của hệ thống

– Đối với bên Nhượng quyền:

Không chỉ các bên nhận quyền có thể đạt được những lợi ích từ việc tiến hành kinh doanh trên thương hiệu của bên nhượng quyền, mà bên nhượng quyền thương mại cũng đạt được những lợi ích khi nhượng quyền thương mại.

  • Mô hình kinh doanh được mở rộng, khả năng tiêu thụ cao từ đó nâng cao được giá trị thương hiệu
  • Tạo ra được hiệu ứng chuỗi mà không phải bỏ ra nhiều vốn đầu tư

 

2.ĐỒNG HÀNH THƯƠNG HIỆU LÀ GÌ?

- Đồng hành thương hiệu là hình thức hợp tác mà cả 2 thương hiệu đều có mặt trong tất cả các ấn phẩm của đơn vị nhân đồng hành. nhằm giúp thúc đẩy và phát triển cho cả 2 thương hiệu. Tăng hiệu quả kinh doanh, truyền thông và quảng bá sản phẩm.

- Cách thức đồng hành:

  • Thiết kế bộ nhận diện theo hình thức song hành
  • Hỗ trợ chuyển giao quy trình vận hành hệ thống theo mô hình chuẩn
  • Tổ chức lễ ra mắt
  • Đồng hành và hợp tác trong thời hạn hợp đồng.