Hanoi Connection - Fly to the sky

franchise
Hanoi Connection thành lập vào ngày 01 tháng 06 năm 2013. Kể từ khi thành lập cho đến nay, Hanoi Connection không ngừng phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Với chiến lược phát triển 20 đến 40 chi nhánh trong năm 2019 tại khu vực phía Bắc với thương hiệu Hanoi Connection và phía Nam là thương hiệu Saigon Connection. Đây là những chiến lược rõ ràng trong năm 2019 và tiến tới vương ra các nước xung quanh và lân cận trong khu vực như: Lào, Campuchia, Myanmar và một vài quốc gia khác trong năm 2020 - 2021.

Hiện nay Hanoi Connection đã có 25 cơ sở và chi nhánh nhượng quyền trực thuộc

Với tâm niệm làm giáo dục bài bản, vượt trội cũng như tầm nhìn chiến lược lâu dài là điều mà thúc đẩy Hanoi Connection thường xuyên cập nhật hệ thống, nâng cao sản phẩm dịch vụ, nghiên cứu và sáng chế ra những chương trình ưu Việt và tân tiến. Luôn luôn hứa hẹn mang đến cho khách hàng sự hài lòng nhất.

Với tiêu chí là kết nối, đồng hành cùng hỗ trợ. Hanoi Connection tiến tới bao phủ, mở rộng và hỗ trợ những giám đốc yêu nghề, đã có trung tâm ngoại ngữ, hoặc các trường giáo dục muốn gia nhập vào một hệ thống lớn mạnh.